Připravujeme bentonáž stropu 3.NP

Dokončujeme obvodové stěny 3.NP a připravujeme se na betonáž stropu 3.NP

Zpět na aktuality